20% – Persoane juridice

Dacă lucrezi într-o companie sau chiar o conduci, ne poți ajuta să creștem nivelul calității vieții oamenilor, foarte simplu, cu un efort minim pentru tine.

Astfel, Statul Roman încurajează, prin Codul Fiscal, Art. 21, aliniatul 4, litera p, orice societate comerciala plătitoare de impozit pe profit, să redirecționeze, către o organizație nonguvernamentala, o anumită valoare din impozitul anual pe
profit. Această valoare trebuie să îndeplinească, simultan, 2 condiții simple:
• sa nu depășească 20% din impozitul pe profit;
• sa fie în limita a 0,3‰ din cifra de afaceri.
Dacă se respecta regula de mai sus, cheltuiala este deductibilă fiscal.

Astfel, poți face o sponsorizare fără să te coste nimic.

CUM PROCEDEZI?
Totul se întâmplă după cum urmează:
1. Estimezi suma echivalenta a 20% din impozitul pe profit realizat pană la sfârșitul anului calendaristic.
2. Completezi, în doua exemplare, contractul de sponsorizare disponibil aici și îl expediezi către noi (Asociația EquiLife, Str. Constantin Marinescu nr. 13, bl. V65, ap. 12, sector 5, București). Noi iți returnăm un exemplar original.
3. Compania ta virează suma prevazuta în contract către Asociația EquiLife (IBAN RO24 RNCB 0290 1380 9367 0001, deschis
la BCR, sucursala Iuliu Maniu).

Reflectarea în contabilitatea companiei tale a cheltuielilor cu sponsorizarea presupune următoarea înregistrare: 6582 = 5121.

Opțiunea de redirecționare a unei cote parte din impozitul pe profit pentru sponsorizare nu afectează profitul net al companiei. În schimb, vei avea control asupra unei parți din impozitul datorat, putând să hotărăști tu destinația banilor.
Suma aceasta poate ajuta oameni.

Te invităm să ne cunoaștem și să discutăm mai multe despre proiectele noastre.

 

LEGISLATIE
Art. 21, aliniatul 4, litera p, Codul fiscal:

p) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele
private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau
acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu
modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private,
potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minima
precizata mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadrează și cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor
de drept public, în scopul construcției de localuri, al dotărilor, achizițiilor de
tehnologie a informației și de documente specifice, finanțării programelor de
formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialiști, a burselor de
specializare, a participării la congrese internaționale.